شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

هيچكس

+ سلام ....ممنون ميشم درخواست دوستي بفرستيد
هيچكس
ممنون صدف خانوم.....
سلام پسر عمه .....
هيچكس
.سلام خوبي؟
سسسسسسسسسسسلام
ساعت دماسنج
هيچكس
رتبه 0
0 برگزیده
78 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top