شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

هيچكس

+ ....خوشتون اومد؟
دستت درد نكنه....عجب عكسيه....//زهرا دماغ سوخته مي خريم
هيچكس
هههههههه....چيه باران خوشت مياد؟
(2)
Darkness_girl
بابااين چيه گذاشتي ادم از زندگي سير ميشه.
ژيروباشه دمت گرم...اصلا من قهرمممممممم باهمتونننن
*مهاجر*
همه تون خوبيد خانوم يا آقاييد . اما اينها بيماريهايي هست كه آدمها با اون درگيرن و خدارو خوش نمياد وسيله سرگرمي بشه . يه وقت خدارو قهر مي گيره هااااااااااا
هيچكس
كرشديم زهراجيغ نكش//من بازي نگرفتم مهاجر گذاشتم تا خداروشكر كنيد
هيچكس
مريم پاشدرفت.....كم اورد....ههههه...زهرا كرشدم جيغ نكش
هيچكس
جيغ نكششششششششش ....اخه مهمونم خونشون كامپيوتروازام مي گيره....دي
هيچكس
ميرماااااااجيغ بكشي
هيچكس
ئه توبرو ماراحتتريم
چيه سرموبرديد......چراقهريد...... زهراحالاحالاوايسابرات دارم...
تسبیح دیجیتال
هيچكس
رتبه 0
0 برگزیده
78 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top